Corporate identity firmy PGE Polska Grupa Energetyczna

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest obecnie największą firmą energetyczną w Polsce. Przed realizacją strategii marki oraz identyfikacji wizualnej firma składała się z kilkudziesięciu spółek energetycznych posiadających własne systemy identyfikacji. Głównym założeniem projektu corporate identity było zjednoczenie spółek pod jednym parasolem i spięcie w jednolitej identyfikacji.
Po przedstawieniu projektów koncepcyjnych, zdecydowano się na wybór projektu stanowiącego symbol kojarzący się z parasolem, a zarazem z łukiem elektrycznym. Na podstawie wybranego znaku został opracowany jednolity system oznakowania spółek wchodzących w skład Grupy.

Sponsoring sportowy PGE

PGE jest sponsorem tytularnym drużyn sportowych - między innymi koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej. Sponsoruje również stadion PGE Arena w Gdańsku.

Materiały promocyjne

Po zakończeniu wdrożenia firma wprowadziła kampanię wizerunkową przedstawiającą nową markę. Kampania realizowana była za pośrednictwem telewizji, prasy, ogólnopolskiej akcji outdoorowej oraz internetu. Na potrzeby promocji firmy PGE zostały zaprojektowane materiały BTL oraz gadżety, między innymi - folder firmowy, materiały informacyjno-promocyjne dotyczące możliwości zmiany dostawcy energii.

Zrealizowane projekty