Identyfikacja wizualna Gminy Babice

Położona niedaleko Krakowa Gmina Babice planuje zwiększyć swoją atrakcyjność turystyczną oraz wypromować się w województwie małopolskim i śląskim.Gmina posiada dobre, lecz częściowo niewykorzystane atrakcje – ruiny średniowiecznego zamku Lipowiec, skansen z XIX wiecznymi domami wiejskimi, dworem - muzeum oraz zabytkowym drewnianym kościołem. 

Po dogłębnej analizie przekrojowej gminy zostały określone kierunki prac nad strategią oraz identyfikacją:

- znalezienie elementów wyróżniających gminę,
- opracowanie niepowtarzalnej i atrakcyjnej formy promocji gminy,
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej sztandarowych miejsc w gminie,
- opracowanie znaku oraz identyfikacji wizualnej opisujących charakter miejsca,
- przekonanie mieszkańców gminy do obranej strategii oraz identyfikacji,
- wdrożenie identyfikacji,
- kampania wizerunkowa wprowadzająca identyfikację.

Produkty z Babic

Podczas prac nad strategią marketingową oraz identyfikacją, odkrytych zostało wiele elementów, które niewielkim nakładem kosztów mogły stać się wizytówkami gminy. Największa atrakcja turystyczna gminy – zamek obecnie przyciąga turystów głównie przy okazji nielicznych imprez organizowanych przez gminę (zlot czarownic) oraz przez lokalnych zapaleńców (turnieje rycerskie).

Przedstawiona została propozycja ożywienia terenów zamku w całym sezonie, przez zatrudnienie osób, które wytwarzałyby rękodzieło tradycyjnymi metodami (bicie monet ze znakiem Babic, wytwarzanie świec). Podobne rozwiązanie może zostać zastosowane w skostniałym obecnie skansenie (wyrób ceramiki, papieru czerpanego z identyfikacją gminy).

Zrealizowane projekty