Identyfikacja wizualna PKP Cargo Logistics

Grupa PKP Cargo Logistics jest największym na rynku polskim operatorem logistycznym, posiadającym w portfolio kilkadziesiąt spółek zależnych. W ramach kilkuletniej współpracy z PKP Cargo, Agencja Visane zrealizowała podwaliny do strategii i architektury marki oraz kompleksową identyfikację wizualną spółek Grupy.
Do kluczowych prac należało opracowanie znaku słowno-graficznego (logo), nowych barw spółki, oznakowanie całego taboru oraz wszystkich elementów odzieży identyfikującej. Na bazie identyfikacji PKP Cargo powstały opracowania całościowych identyfikacji wizualnych dla spółek zależnych.


 

Firma otwarta na zmiany

PKP CARGO przed zmianą identyfikacji w 2008 roku, postrzegana była jako monopolistyczny przewoźnik towarów, firma rodem z PRL, niezdolna do restrukturyzacji. Oznakowanie taboru było niekonsekwentne oraz chaotyczne, szczególnie dwoistość kolorystyczna – z jednej strony kolor zielony, z drugiej biało-czerwony.

Po dogłębnej analizie, opracowane zostały dwie propozycje wstępne identyfikacji, z różnymi znakami oraz kolorystyką. Aby zobrazować funkcjonowanie identyfikacji w praktyce, zostały wykonane projekty oznakowania kluczowych elementów firmy.
Przez zmianę znaku oraz identyfikacji wizualnej PKP CARGO zaczęła być postrzegana jako firma odważna, otwarta na zmiany. Konsekwentne wdrażanie nowego wizerunku, utwierdziło odbiorcę w przekonaniu o stabilnym rozwoju i przekształcaniu w firmę nowoczesną.

Identyfikacja wizualna lokomotyw
i wagonów

Ujednolicenie malatury taboru było najbardziej widocznym elementem zmian w Spółce. Zmianami objęte zostało podnad 20 typów lokomotyw oraz około 40 typów wagonów. Z uwagi na bezpieczeństwo, na czole lokomotyw manewrowych zastosowano wiekszą powierzchnię jaskrawego koloru zielonego. 

Wizualizacje 3D, materiały promocyjne

Na potrzeby materiałów promocyjnych, zrealizowane zostały wizualizacje trójwymiarowe czterech lokomotyw, ośmiu typów wagonów, samochody dostawcze oraz specjalistyczne urządzenia do przenoszenia kontenerów. Wizualizacje wmotowane zostały w zdjęcia wysokiej rozdzielczości.
Łącznie powstało około dwudziestu fotomontaży, na bazie których nasza agencja zrealizowała kilkadziesiąt materiałów promocyjnych, w tym katalogi ofertowe i raporty roczne.

Prezentacja na ekran dotykowy

Interaktywna prezentacja jest połączeniem filmu korporacyjnego oraz infografik przedstawiających Grupę PKP CARGO LOGISTICS wraz ze Spółkami Zależnymi. Prezentacja odtwarzana jest na czterech połączonych ekranach dotykowych z sumaryczną rozdzielczością 2560x1440 pixeli.

Strona interetowa PKP Cargo Logistics

W roku 2013, z uwagi na odświeżenie wierunku Spółki przed wejściem na giełdę, powstał projekt nowej strony. Witryna wykonana została z na podstawie opracowanego wcześniej Key Visuala giełdowego. Założeniem podstawowym była czytelność i funkcjonalność strony, zarówno dla odbiorcy, jaki i dla pracowników Spółki edytujących informacje w dedykowanym CMS.
Przed debiutem giełdowym funkcjonowała strona Oferty Publicznej, która w dniu wejścia PKP Cargo na parkiet zamieniona została na serwis Relacji Inwestorskich, prezentujący wymagane prawem aspekty finansowe Spółki.

Interaktywny Raport Roczny

Raport Roczny z roku 2011 jest pierwszym raportem Spółki, udpostępnionym wyłącznie w internecie. W założeniu raport miał mieć nietypową, interaktywną formę, która w interesujący sposób przedstawia dużą ilość danych. 

Identyfikacja zewnętrzna i wewnętrzna

Obok malatury taboru, opracowany został kompleksowy projekt oznakowania budynków i ich otoczenia, drogi dojazdowej, samochodów kadry managerskiej oraz floty pojazdów użytkowych. Wewątrz budynków nową identyfikację wizualną otrzymały tablice informacyjne i tabliczki przydrzwiowe.

Projekt stoiska targowego

W ramach projektu nowego Key Visuala giełdowego powstała koncepcja stoiska targowego Grupy PKP Cargo Logistics. Projekt zakłada modułowość konstrukcji, która może być modyfikowana, w zależności od wynajętej powierzchni targowej. Czoło stoiska zawiera ukryty pod warstwą matowego pleksi ekran LED  - na którym wyświetlane są infografiki związane ze Spółką.

Zrealizowane projekty