Audyt i strategia marki Vetrex

Firma Vetrex, to polski producent i eksporter na rynki europejskie stolarki okiennej. Strategia marki Vetrex, została stworzona w odpowiedzi na potrzebę gruntownych zmian wizerunkowych. Prace nad strategią zostały poprzedzone audytem marki, którego elementem poprzez badanie typu Tajemniczy Klient. Na bazie wyników badań stworzona została architektura marki parasolowej Vetrex wraz z charakterystyką submarek. Dodatkowo opracowane zostały podwaliny do systemu zachowań i kodeksu etycznego, a także strategia promocji. Projekt identyfikacji wizualnej był ostatnim etapem prac przed wdrożeniem wszystkich zmian.

Kształt i kolorystyka logotypu

Kształt sygnetu nawiązuje do ramy okienej, wykorzystuje również zjawisko złudzenia optycznego wywołującego wrażenie przestrzenności. Kolory zastosowane w identyfikacji wizualnej symbolizują: energię, elegancję, nowoczesność. Zastosowana kolorystyka w sposób czytelny określa charakter firmy jako przedsiębiorstwo dynamiczne, profesjonalne, potrafiące inteligentnie przetwarzać technologie w nowe, estetyczne rozwiązania.

Layout strony internetowej

Na potrzeby witryny internetowej zaprojektowano layout strony oraz poszczególne grafiki (np. przekroje techniczne ram okiennych). Ponadto określono jej strukturę i funkcjonalność.

Kompleksowy projekt identyfikacji wizualnej

Projekt identyfikacji obejmował identyfikację podstawową (logotyp, claim, kolorystyka, materiały biurowe, promocyjne), zewnętrzną i wewnętrzną (oznakowanie budynków, flota samochodowa, znaki dojazdowe). We współpracy z architektem wnętrz powstały również projekty salonów firmowych oraz stoiska targowego.

Zrealizowane projekty