Urząd Regulacji Energetyki

Urząd, jako organ państwowy, stosuje w pismach oficjalnych Godło Polski. Na potrzeby akcji edukacyjnych i promocyjnych Urzędu został stworzony znak, który ociepla postrzeganie instytucji przez konsumentów, do których kierowany jest przekaz.

Opracowany znak słowno - graficzny łączy w warstwie symbolicznej trzy rodzaje energii - paliwa kopalne, elektryczność oraz energię odnawialną. Identyfikacja wizualna została zaimplementowana w papeterii Urzędu, materiałach edukacyjnych, promocyjnych oraz na gadżetach.

Strona internetowa Urzędu

Na podstawie identyfikacji wizualnej opracowana została funkcjonalność i layout strony internetowej.

Zrealizowane projekty